జోష్ Talks

joshtalkstelugu

జోష్ Talks

మేము జోష్ Talks ద్వారా ఈ దేశం లో మార్పు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాము. అలాగే ప్రతి యొక్క వ్యక్తిలో దాగి ఉన్న శక్తిని వెలికి తీసి వారిని చైతన్యవంతుల్ని చేయాలన్నదే మా లక్ష్యం. ఇందుకోసం మేము భారత దేశం లోని ఎంతో మంది గొప్ప వ్యక్తులు, మహనీయులు మరియు సామాన్య ప్రజల యొక్క జీవిత కధలను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాము . మేము జోష్ Talks ని భారతదేశం అంతటా పలు నగరాల్లో నిర్వహించి వాటిని అంతర్జాలంలో మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నాము. ► SUBSCRIBE to our Incredible Stories, press the red button ⬆️ ► Say hello on FB: https://www.facebook.com/JoshTalksTelugu ► Tweet with us: https://www.twitter.com/JoshTalksLive ► Instagrammers: https://www.instagram.com/joshtalkstelugu ► Josh Talks is in your city soon: https://events.joshtalks.com
Subscribers

401,000

Views

25,295,895

Videos

208

Actions
API Link Compare
Country
IN
Created Date
2018-05-31

Statistics Summary

Account Stats Summary

Export to csv

Showing last 15 entries.

Date  Subscribers Views Videos
2021-04-20 Tue 401,000 - 25,295,895 +12,657 208 -
2021-04-18 Sun 401,000 +1,000 25,283,238 +4,947 208 -
2021-04-17 Sat 400,000 - 25,278,291 +12,405 208 -
2021-04-15 Thu 400,000 - 25,265,886 +10,933 208 -
2021-04-13 Tue 400,000 - 25,254,953 +12,508 208 -
2021-04-11 Sun 400,000 - 25,242,445 +21,587 208 -
2021-04-08 Thu 400,000 - 25,220,858 +14,927 208 -
2021-04-06 Tue 400,000 - 25,205,931 +23,956 208 -
2021-04-04 Sun 400,000 - 25,181,975 +9,275 208 -
2021-04-02 Fri 400,000 - 25,172,700 +17,067 208 -
2021-03-31 Wed 400,000 - 25,155,633 +16,120 208 -
2021-03-29 Mon 400,000 +1,000 25,139,513 +16,122 208 -
2021-03-27 Sat 399,000 - 25,123,391 +72,424 208 -
2021-03-18 Thu 399,000 - 25,050,967 +17,513 208 -
2021-03-16 Tue 399,000 - 25,033,454 - 208 -
Total Summary +2,000 +262,441 -

Future Projections

Here you can see the approximated future projections based on your previous days averages

Time Until Date Subscribers Views Videos
Current Stats 2021-04-20 401,000 25,295,895 208
30 days 2021-05-20 402,830 25,534,485 208
60 days 2021-06-19 404,660 25,773,075 208
3 months 2021-07-19 406,490 26,011,665 208
6 months 2021-10-17 411,980 26,727,435 208
9 months 2022-01-15 417,470 27,443,205 208
1 year 2022-04-20 423,265 28,198,740 208
1 year and half 2022-10-19 434,367 29,646,186 208
2 years 2023-04-20 445,530 31,101,585 208
Based on an average of +61 Subscribers /day +7,953 Views /day - Videos /day

Last Videos

Last uploaded videos from this youtube channel.

Date Title Views Likes Dislikes Comments
2020-11-13 .. 94,948 2,787 83 214
2020-11-08 .. 14,143 339 8 28
2020-11-01 .. 14,452 552 12 52
2020-10-31 .. 59,889 1,933 55 170
2020-10-22 .. 23,090 910 24 202
2020-10-11 .. 7,629 320 6 49
2020-10-10 Kormo Jobs & Josh Talks S.. 4,252 149 8 12
2020-09-28 .. 10,756 399 14 47
2020-09-18 .. 23,644 1,196 31 108
2020-09-12 .. 110,912 3,379 98 249

Videos Stats Chart

Last successful check date: 2021-04-20 23:03:35 Last check date: 2021-04-20 23:03:35 Time Zone: UTC

Similar Reports

See and compare related social account analytics.
ESPN MMA
Subscribers

886K

Views

516M

Videos

2K

Serenity Sounds

Serenity Sounds

Serenity Sounds

Are you ready for new meditative music and positive affirmations that help make you a more balanced, healthful person? If yes, Serenity Sounds is the YouTube channel for you. Serenity Sounds is based on positive musical-healing sessions for all listeners. This channel provides: soothing soundscapes, transcendental binaural beats, and frequencies; all of which can add positive and healing energy to your listening experience. Plenty of original content has been created to assist on your personal meditative journey. This channel is based off the concept of balancing/mixing mindfulness meditation with creative music; a creative combination for self-healing. The human psyche is often overloaded with information, which can lead to extreme stress and dysfunction. Nonetheless, upon grounding ourselves with musical therapy, we can learn to overcome those pesky life obstacles!
Subscribers

26K

Views

3M

Videos

37

Net india

Net india

Net india

Net India is that tutorial to know about every thing in telugu to know about digital India program , computer solution , mobile solution, apps reviews, animation, entertainment , softwares, tips and tricks మీకు ప్రతిది తెలుగు లో చెప్పడానికి ఈ ఛానల్ ని ప్రారంభించాను ఆల్ ఇన్ వన్ కంప్యుటర్ సోలుషన్స్ ఛా subscribe my channel follow on face book :: suman .rupani
Subscribers

70K

Views

6M

Videos

892

Akanksha Charitable Trust
Subscribers

13K

Views

844K

Videos

49

Mark Bajerski

Mark Bajerski

Mark Bajerski

Mark Bajerski Crystals YouTube Channel https://www.youtube.com/channel/UCL1f1eK4fVI8ysh5ublLF6A/featured THE PURE ENERGY HEALING ACADEMY Be the Powerful Creator of Your Life Are you struggling to truly understand who you are and why you are here? Do you frequently feel upset and question why you go through pain and suffering? Do you find many of the same issues keep coming back into your life, time and time again? Are you aware of your own power of healing and would you like to learn more? Working from his Pure Energy Healing Academy, International Healer of Hearts, Mark Bajerski, helps hundreds of people facing many challenging and painful situations to find their answers. ‘The Heart That Gives Is Always Full’ This is one of Mark Bajerski’s principal philosophies in life and one that he truly practices in his everyday living. Mark’s aim is to always empower, uplift and help people to strengthen their spirits, transforming their low energy levels into a high healing vibration.
Subscribers

148K

Views

10M

Videos

1K

Kid Bautista

Kid Bautista

Kid Bautista

I made this channel to share with you my life experiences in Canada and Japan. Two great countries with totally different cultures and values. Buhay Pinoy sa Japan with my family and in-laws. Kung interested ka sa Japan, then this channel is for you :D -For Collaboration- email: [email protected]
Subscribers

341K

Views

18M

Videos

192

pokoow
Subscribers

2

Views

484

Videos

1

Simone Ascending

Simone Ascending

Simone Ascending

✨INFORMATION ON PERSONAL READINGS✨ •current wait time: email me to find out, it'll be unpredictable in august •here is a video explaining my services! https://youtu.be/_CRoq-FsZcs •please email me first with your request before sending in payment •[email protected] -Audio recording of tarot spread plus 1 oracle deck $22 -Audio recording of tarot spread plus 2 oracle decks $33 -15 minute video recorded reading: $44 -30 minute video recorded reading: $88 -1 hour live session $99 (includes audio recording) live is the best option if you have a lot of specific questions! -3 card written oracle card email reading $10 -5 card written oracle card email reading $15 ✨ENERGY EXCHANGE DONATIONS✨ If you feel called to donate because you received benefits from my videos, thank you 🙏 (please specify in the message box or email that this is a donation) https://cash.me/$SimoneAscending https://www.paypal.me/SimoneAscending
Subscribers

10K

Views

1M

Videos

372

Arpita Karwa

Arpita Karwa

Arpita Karwa

Aspirants, when they begin NTA UGC NET preparation, are generally confused. They are unsure about how to start, and what to study. Some are misguided, while others are left without guidance. If you too are confused about how to start your NTA UGC NET exam preparation, then trust us, you have come to the right place. This youtube channel will serve as the gateway to success for NET aspirants who have the requisite talent and willingness but due to lack of effective study content and guidance are not able to prove their knowledge quotients. When your books & teachers don't make sense, we do. Subscribe to the channel now & learn from the finest quality video lectures and fuel up your preparation for the upcoming NTA UGC NET Examination
Subscribers

431K

Views

17M

Videos

191

Unconventional Living

Unconventional Living

Unconventional Living

Just an off grid, vegan, debt free couple building our dream life in the desert. We strive to live as sustainable as possible through growing our own food, collecting our own rainwater and living as zero waste as we can.
Subscribers

42K

Views

1M

Videos

21

Matthew Encina
Followers

20K

Tweets

5K

Core Products
Followers

616

Tweets

2K

Sunburnt Aloe 🖤
Followers

3K

Tweets

10K

Ch Shiraz Ahmad Saim
Followers

157

Tweets

3K

The Orchard
Followers

40K

Tweets

20K

tamoorpardasi
Followers

2K

Tweets

981

sierra
Followers

1K

Tweets

3K

lauren ¨̮
Followers

8K

Tweets

686

Donna Freeman
Followers

4K

Tweets

11K

Vibe Circle

@vibe_circle

Vibe Circle

Follow if you know the vibe ;) #goodvibes #lawofattraction #affirmations #abundance #spirituality #loa #manifestation
Followers

134

Uploads

43

Engagement

3.66%

Bob Proctor

@proctorgallagher

Bob Proctor

Official Instagram of Bob Proctor ✨Expert in #LawofAttraction 🔹Human Potential🔹#Mindset 🔹The Secret 👇🏼#ParadigmShift Virtual Seminar👇🏾#BobProctor
Followers

925K

Uploads

3K

Engagement

0.71%

The Secret

@thesecret365

The Secret

Discover The Secret and it's other Powerful titles to attract Wealth, Health and Happiness into your life.
Followers

3M

Uploads

3K

Engagement

0.50%

Eckhart Tolle

@eckharttolle

Eckhart Tolle

Events: eckharttolle.com/events
Followers

1M

Uploads

286

Engagement

1.66%

Check another account